merkbescherming

HOE BESCHERMT U UW MERK GOED?

Ontwikkeling van het merk
Merkbescherming begint met het kiezen van het juiste merk. Aangezien een merk een onderscheidingsteken vormt is het juridisch gezien beter een merk te kiezen of te laten ontwikkelen dat onderscheidend is. Sterker nog, merken die niet onderscheidend zijn, bijvoorbeeld generieke benamingen of voor de hand liggende benamingen voor de betreffende producten en diensten, kunnen niet worden geregistreerd als merk en dus niet worden beschermd.

Onderzoek
Verder kan het van belang zijn om, voordat u in een merk gaat investeren en/of op de markt gaat brengen, onderzoek te laten verrichten of uw merk niet lijkt op een merk dat al door een ander is geregistreerd en dus beschermd is. De kans op toekomstige conflicten wordt hierdoor zoveel als mogelijk beperkt. Indien u uw merk al enkele jaren gebruikt is een onderzoek niet meer zo van belang en zou u direct tot merkregistratie over kunnen gaan.

Registratie
Merkbescherming komt o.a. tot stand door middel van merkregistratie in het daarvoor bestemde officiële merkenregister. De stelregel is dat alleen een geregistreerd merk een beschermd merk is. Daarbij geldt dan ook nog “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Dit principe geldt voor alle merkenregisters, waar ook ter wereld.

Bewaking- inbreukbestrijding
Als uw merk geregistreerd is dan doet u er verstandig aan om het betreffende merk te laten bewaken. Onze bewakingsdienst houdt in dat wij dagelijks bekijken of iemand anders een merk dat identiek of gelijkend aan de uwe voor registratie heeft ingediend. Zo een merkaanvrage wordt ook wel merkdepot of depot genoemd. Indien dit het geval mocht zijn dan zullen wij u daarvan in kennis stellen en met u de mogelijkheden bespreken wat u daartegen kunt ondernemen. De Merkenwet stelt immers dat u bij voorkeur vroegtijdig moet ageren tegen een inbreukmakend merk.

Het spreekt voor zich dat bovengenoemde aangelegenheden binnen onze dienstverlening vallen, waardoor Merkenbureau Van Asselt het juiste adres is voor een gedegen merkbescherming.