modelbescherming

HOE BESCHERMT U UW MODEL GOED?

Het is mogelijk om de vormgeving van een product of het uiterlijk van een onderscheidende verpakking goed te beschermen tegen inbreuk door een derde. Dit kunt u tot stand laten komen door middel van een zogeheten modelregistratie. Het uiterlijk van uw product wordt dan geregistreerd en daardoor beschermd.

Nieuwheid van de vormgeving
Eén van de vereisten voor modelbescherming is dat de vormgeving ten tijde van de modelregistratie nieuw is (geweest). Voor het Benelux en de Europese Unie gelden gelukkig een “12 maanden nieuwheidvereiste”. Dit houdt in dat het betreffende model zelfs rechtsgeldig mag worden geregistreerd als het model binnen maximaal 12 maanden vóór de aanvraagdatum voor het eerst openbaar is gemaakt of in gebruik is genomen. Het model hoeft dus niet helemaal nieuw te zijn.

Geografische gebieden
Het registreren van een model of modellen kan gelden voor het Benelux gebied, maar tegenwoordig kiezen klanten er voor om direct een Europese Unie Modelregistratie te laten plaatsvinden. De doorlooptijd van de registratieprocedure is dan ongeveer 2 tot 3 maanden en het tarief daarvoor is zeer gunstig te noemen.
 
Uiteraard is het ook mogelijk om modelbescherming buiten de Europese Unie te realiseren.

Belangrijk
Indien het product of verpakking waarvoor u een modelregistratie wenst tevens onderscheidende vernieuwende technieken bevat, dan doet u er verstandig aan om allereerst vast te stellen of deze technische werking niet zou kunnen worden beschermd onder het Octrooirecht. Wij kunnen u hierbij ook behulpzaam zijn.
Indien mocht blijken dat de techniek van uw product beschermd kan worden onder het Octrooirecht, dan zal allereerst de octrooiaanvrage moeten zijn ingediend en daarna pas de modelaanvrage. Voor een Octrooibescherming geldt een strikte nieuwheidvereiste.